Zadania straży miejskiej

Straż miejska wykonuje zadania z zakresu ochrony porządku publicznego. Zadania te wynikają z ustaw i aktów prawa miejscowego. Do głównych zadań straży miejskiej należy ochrona porządku i spokoju w miejscach publicznych. Ponadto straż miejska czuwa nad porządkiem i kontrolą ruchu drogowego. Odbywa się to w zakresie, który jest określony w przepisach o ruchu drogowym.

Ponadto straż miejska współdziała z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania zdrowia i życia obywateli. Straż miejska pomaga również w usuwaniu awarii technicznych, skutków klęsk żywiołowych oraz innych zagrożeń. Służba straży miejskiej pełni również funkcje wstępne przed przybyciem na miejsce odpowiednich służb innych szczebli. W związku z tym, straż miejska zabezpiecza miejsca przestępstw, katastrof lub innych podobnych zdarzeń przed dostępem osób postronnych.

Straż zabezpiecza te miejsca również przed zniszczeniem śladów i dowodów, które mogą być niezbędne innym służbom mundurowym do określenia przyczyn zdarzenia etc. Straż miejska zajmuje się również wstępnym ustalaniem świadków danego zdarzenia.

Straż miejska zajmuje się również ochroną obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej przed wandalami itp. Służby straży współpracują również z organizatorami i innymi służbami mundurowymi podczas różnych zgromadzeń i imprez kulturalnych.

Bardzo często, szczególnie podczas takich imprez, straż miejska zajmuje się doprowadzaniem osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania.

Jak widać, Straż Miejska ma pełne ręce roboty. Często nie zauważani, strażnicy miejscy, dbają o spokój i porządek zarówno na co dzień, jak i w czasie imprez.